47. angiologické dny

Oficiální kongresové zpravodajství

03.03.2022

Chronická žilní insuficience dolních končetin – největší výzvy

Chronická žilní insuficience je velmi časté onemocnění. Co vidíte jako největší výzvu? Kdy je optimální čas referovat pacienta k chirurgovi? Slyšeli jsme, že například zákroky na povrchovém žilním řečišti spějí k větší miniinvazivit.

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., předsedkyně České angiologické společnosti ČLS JEP

Zhlédnout
03.03.2022

TIPIC syndrom

Paní doktorko, na Angiologických dnech jste mluvila o vzácném TIPIC syndromu. Jak vypadá pacient s tímto syndromem a co je důležité z pohledu diferenciální diagnostiky? Co je třeba odlišit diferenciálně diagnosticky?

MUDr. Lenka Skalická, CSc., II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie VFN, Praha

Zhlédnout
03.03.2022

Tajemství středomořské diety

Nová evropská doporučení pro kardiovaskulární prevenci hodně akcentují středomořskou stravu. Co je v této dietě za hlavní pilíře, mohl byste to okomentovat a shrnout? …

prof. MUDr. Jan Piťha, Ph.D., IKEM

Zhlédnout
03.03.2022

Co může udělat angiolog pro snížení kardiovaskulárního rizika?

Jedna ze sekcí Angiologických dnů se věnovala spolupráci s lipidology. Jakou roli může mít angiolog ve snižování kardiovaskulárního rizika, v hypolipidemické terapii? Jaké je podle Vás povědomí o těchto nových léčebných možnostech mezi angiology?

Zhlédnout
03.03.2022

Nový čestný člen České angiologické společnosti ČLS JEP

Pane doktore, dnes jste získal čestné členství České angiologické společnosti. Patříte k předním odborníkům v intervenční angiologii. Na co se v této oblasti specializujete a co je zde za hlavní novinky?

MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., Ostrava

Zhlédnout
03.03.2022

Rekurence venózního tromboembolismu – současný přístup

Na Angiologických dnech jste představil Vaši novou publikaci. Můžete nám říci, jak se jmenuje a pro koho je určená? O jaké pilíře se aktuálně opírá prevence rekurence žilního tromboembolismu?

MUDr. Martin Holý, Angiologická ambulance, Interní oddělení, Nemocnice České Budějovice

Zhlédnout
03.03.2022

Linhartova cena: Trombóza a malignita

Na Angiologických dnech jste představila svou novou knihu Trombóza a malignita. Co pro Vás bylo motivací pro napsání této knihy a komu je určena? Na knize se podíleli i onkologové. Jak vypadá v klinické praxi spolupráce angiologů a onkologů?

Doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D., II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

Zhlédnout
03.03.2022

Raynaudův fenomén

Jak vypadá pacient s Raynaudovým fenoménem? Jak mu lze pomoci? Jaká je incidence a prevalence?

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., předsedkyně České angiologické společnosti ČLS JEP

Zhlédnout
03.03.2022

Prusíkova cena: Test TcPO2 v diagnostice PAD u pacientů se syndromem diabetické nohy

Jste vítězkou Prusíkovy ceny letošních Angiologických dnů. Ve své oceněné práci jste se zabývala vztahem mezi syndrom diabetické nohy a periferním onemocněním cév…

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D., IKEM, Praha

Zhlédnout
03.03.2022

Přerovského cena: Prevalence malignit u pacientů s povrchovou žilní trombózou

Jak časté jsou malignity u pacientů s povrchovou žilní trombózou? Jak byli pacienti zaléčeni? Chtěla byste ještě něco vzkázat do klinické praxe?

Doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D., II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

Zhlédnout
03.03.2022

Zásady výživy v prevenci KV onemocnění jasně a přehledně

Co říci prakticky a srozumitelně pacientům, kteří zahajují režimová opatření v kardiovaskulární prevenci týkající se výživy? Co by měli pacienti pít? Jak jednoduše a efektivně naložit s příjmem ryb?

Věra Boháčová, DiS., nutriční terapeutka, Praha

Zhlédnout